top of page

JSEM PRO

ROZVOJ JIŽNÍCH ČECH

Jsem Jihočech jako poleno, doživotní lokální patriot. Budu proto vždy podporovat vše, co u nás v jižních Čechách přispěje k rozvoji dopravy, turismu, zaměstnanosti, kultury a spokojenému životu všech Jihočechů.

PODPORU VZDĚLANOSTI

Náš vzdělávací systém potřebuje nutně změnit tak, abychom obstáli v mezinárodní konkurenci. Naše budoucnost závisí na kvalitě vzdělání a podpoře sebevědomí příštích generací, a je na nás, abychom s tím něco konečně udělali.

DEMOKRACII A ZÁPADNÍ ORIENTACI ZEMĚ

Ačkoli to může znít jako fráze, považuji za nesmírně důležité, abychom se jako občané České republiky aktivně více zapojili do voleb a rozhodování o těch, kteří reprezentují náš stát. Pasivita, lenost a nezájem o politické dění žádné společnosti neprospívají a výsledkem je pak směřování k totalitním nebo diktátorským režimům.

SVOBODU JEDNOTLIVCE

Český stát musí chránit své občany, nesmí ovšem zasahovat do jejich svobod daných Ústavou České republiky. Nebudu podporovat zákony, které tyto základní svobody jakkoli omezují.

ZJEDNODUŠENÍ PRÁVNÍHO ŘÁDU

Žijeme sice v právním státě, ale rostoucí složitost a nepřehlednost právního řádu nahrávají jeho zneužívání a komplikují vymahatelnost práva. Pokud i sami soudci vnímají jako obtížné orientovat se v systému, do kterého neustále přibývají mnohdy velmi nekvalitní právní normy, je nejvyšší čas se tím vážně zabývat.

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Jakožto technologický nadšenec rozhodně podpořím takové návrhy v oblasti využití moderních technologií, které přispějí k větší efektivitě státní správy. Jako právník a ctitel ústavy ovšem budu vždy dbát na to, aby byla maximálně chráněna soukromá data. 

Faktor_line - footer - white.png
Vojta Vít - FAKTOR DO SENÁTU!
MUDr.Martin Scheichl - FAKTOR DO SENÁTU!
Barbora Povišerová - FAKTOR DO SENÁTU!
Kosťa - FAKTOR DO SENÁTU!
Jaroslav Kubera - FAKTOR DO SENÁTU!
David Koller - FAKTOR DO SENÁTU!
Dan Kalousek - FAKTOR DO SENÁTU!
Jiří Hebík - FAKTOR DO SENÁTU!
bottom of page